Brevibloc

Injektionsvätska, lösning
Läkemedel

Indikation

 • Supraventrikulär takykardi (utom vid preexcitationssyndrom) eller icke-kompensatorisk sinustakykardi

Brevibloc är indicerat för snabb kontroll av kammarfrekvensen hos patienter med förmaksflimmer eller förmaksfladder perioperativt, postoperativt eller under andra omständigheter, när kortsiktig kontroll över kammarfrekvensen med ett snabbverkande medel är önskvärt. Brevibloc är också indicerat vid icke-kompensatorisk sinustakykardi där den snabba hjärtfrekvensen enligt läkarens bedömning kräver specifik intervention. 

 • Takykardi och hypertoni i den perioperativa fasen

Behandling av takykardi och hypertoni under induktion av narkos och trakealintubation, under kirurgi, vid uppvakning ur narkos och under den postoperativa perioden, när läkaren bedömer att sådan specifik intervention anses vara indicerad.

Brevibloc är inte indicerat för användning hos barn i åldrarna upp till 18 år (se avsnitt Dosering). Brevibloc är inte avsett för kronisk användning.

Beställningsinformation
Varunummer: 097973
Saknar info
ATC-kod
C07AB09
Farmakoterapeutisk grupp
Beta-receptorblockerande medel, selektiva

Kundservice

Telefon:020-78 81 15
Ordrar:[email protected]
Frågor:[email protected]
 • Öpettider
  Må-fre 08.00-16.30
 • Lunchstängt
  11.15-12.00
 • Dag före helgdag
  08.00-16.30