FLOSEAL är indicerat vid kirurgiska ingrepp som ett hjälpmedel för hemostas när kontroll av blödning, från sivande till pulserande, genom ligaturer eller konventionella procedurer är ineffektiva eller opraktiska. Resorberas inom 6-8 veckor. FLOSEAL får användas upp till åtta (8) timmar efter att trombinlösningen har blandats i.

Läs mer

FLOSEAL är indicerat vid kirurgiska ingrepp som ett hjälpmedel för hemostas när kontroll av blödning, från sivande till pulserande, genom ligaturer eller konventionella procedurer är ineffektiva eller opraktiska. Resorberas inom 6-8 veckor. FLOSEAL får användas upp till åtta (8) timmar efter att trombinlösningen har blandats i.

Läs mer