Spraysetet består av:
2 sprayhuvuden_x000D_
1 dubbel anslutningsslang bestående av en tryckslang med ett transparent sterilt filter och en tunnare sensorslang med ett blått sterilt filter och en EASYSPRAY-hållare som ska fästas på kolven på COSEAL kirurgiskt vävnadslim för gasaktivering.

Läs mer

Coseal kirurgisk försegling (Coseal) är en syntetisk hydrogel som har utvecklats för att fungera som en försegling runt ett suturområde inom kärl-och thoraxkirurgi och hos patienter som genomgår hjärt- eller buk-bäckenbottenkirurgi för att förebygga eller reducera förekomst, svårighetsgrad och omfattning av sammanväxningar efter ingreppet.

Läs mer

Coseal kirurgisk försegling (Coseal) är en syntetisk hydrogel som har utvecklats för att fungera som en försegling runt ett suturområde inom kärl-och thoraxkirurgi och hos patienter som genomgår hjärt- eller buk-bäckenbottenkirurgi för att förebygga eller reducera förekomst, svårighetsgrad och omfattning av sammanväxningar efter ingreppet.

Läs mer

Coseal kirurgisk försegling (Coseal) är en syntetisk hydrogel som har utvecklats för att fungera som en försegling runt ett suturområde inom kärl-och thoraxkirurgi och hos patienter som genomgår hjärt- eller buk-bäckenbottenkirurgi för att förebygga eller reducera förekomst, svårighetsgrad och omfattning av sammanväxningar efter ingreppet.

Läs mer