Tisseel - 4 ml

Stödjande behandling när kirurgisk standardteknik inte är tillräcklig (se avsnitt Farmakodynamik):

  • för att förbättra hemostas. Kliniska fördelar har visats också vid submukös (perilesional) injektion via endoskop för att uppnå hemostas vid blödande ulcus.

  • som vävnadslim för att främja tätning eller som suturstöd vid kirurgiska ingrepp inklusive vaskulära ingrepp, gastrointestinala anastomoser, neurokirurgi och kirurgiska ingrepp där kontakt med cerebrospinalvätska eller dura mater kan uppstå (t.ex. ENT-, oftalmisk och spinalkirurgi)

  • som vävnadslim för att främja vidhäftning av transplantat (t.ex. hud, lambåer, nät)

Effektivitet har påvisats även hos heparinbehandlade patienter.

Läs mer

Tisseel/Artiss spray set till Easyspray

Sprayset som består av:
2 sprayhuvuden
1 dubbel anslutningsslang bestående av en tryckslang med ett transparent sterilt filter och en tunnare sensorslang med ett blått sterilt filter och en hållare som ska fästas på kolven för systemet med två sprutor för gasaktivering.

Läs mer

Tisseel/Artiss spray set till Easyspray

Sprayset som består av:
2 sprayhuvuden
1 dubbel anslutningsslang bestående av en tryckslang med ett transparent sterilt filter och en tunnare sensorslang med ett blått sterilt filter och en hållare som ska fästas på kolven för systemet med två sprutor för gasaktivering.

Läs mer

Tisseel - 2 ml

Stödjande behandling när kirurgisk standardteknik inte är tillräcklig (se avsnitt Farmakodynamik):

  • för att förbättra hemostas. Kliniska fördelar har visats också vid submukös (perilesional) injektion via endoskop för att uppnå hemostas vid blödande ulcus.

  • som vävnadslim för att främja tätning eller som suturstöd vid kirurgiska ingrepp inklusive vaskulära ingrepp, gastrointestinala anastomoser, neurokirurgi och kirurgiska ingrepp där kontakt med cerebrospinalvätska eller dura mater kan uppstå (t.ex. ENT-, oftalmisk och spinalkirurgi)

  • som vävnadslim för att främja vidhäftning av transplantat (t.ex. hud, lambåer, nät)

Effektivitet har påvisats även hos heparinbehandlade patienter.

Läs mer