• Prismaflex-setet TPE1000/TPE2000 är en extrakorporeal krets för engångsbruk som används med PrismaFlex-kontrollenheten eller med
  PrisMax-kontrollenheten efter att TPE-terapi har valts.
 • Prismaflex-setet TPE1000/TPE2000 består av ett plasmafilter av ihåliga polypropylenfibrer och slangar. Mer information finns i illustrationen i
  kontrollenhetens användarhandbok.
 • Blodreturflödesslangen (blårandig) är försedd med en luer-lock-koppling nära avluftningskammaren, som är avsedd för anslutning av de godkända enheter och tillbehör som beskrivs i kontrollenhetens användarhandbok.
 • Alla slangkopplingar är kompatibla med de internationella standarderna ISO 594-1 och ISO 594-2 beträffande koniska kopplingar.
 • Vätskebanorna i Prismaflex-setet är garanterat sterila och pyrogenfria.
 • Prismaflex-setet är steriliserat med etylenoxid (EtO). Avluftningen sker på ett sådant sätt att EtO-resterna följer standarden ISO 10993.
 • Utgångsdatum: se produktens etikett.

 

Läs mer
 • Prismaflex-setet TPE1000/TPE2000 är en extrakorporeal krets för engångsbruk som används med PrismaFlex-kontrollenheten eller med
  PrisMax-kontrollenheten efter att TPE-terapi har valts.
 • Prismaflex-setet TPE1000/TPE2000 består av ett plasmafilter av ihåliga polypropylenfibrer och slangar. Mer information finns i illustrationen i
  kontrollenhetens användarhandbok.
 • Blodreturflödesslangen (blårandig) är försedd med en luer-lock-koppling nära avluftningskammaren, som är avsedd för anslutning av de godkända enheter
  och tillbehör som beskrivs i kontrollenhetens användarhandbok.
 • Alla slangkopplingar är kompatibla med de internationella standarderna ISO 594-1 och ISO 594-2 beträffande koniska kopplingar.
 • Vätskebanorna i Prismaflex-setet är garanterat sterila och pyrogenfria.
 • Prismaflex-setet är steriliserat med etylenoxid (EtO). Avluftningen sker på ett sådant sätt att EtO-resterna följer standarden ISO 10993.
 • Utgångsdatum: se produktens etikett.

 

Läs mer

PrisMax-kontrollenheten är avsedd för:

 • kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) för patienter med akut njursvikt och/eller övervätskning
 • terapeutiskt plasmautbyte (TPE) för patienter med sjukdomstillstånd där det är indicerat att avlägsna plasmakomponenter
 • hemoperfusion (HP) för patienter med sjukdomstillstånd där det är indicerat att omedelbart avlägsna ämnen genom adsorption.

 

 

 

Läs mer