Traumastem Non-woven - 10 x 10 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Non-woven är mycket anpassningsbar och därför utmärkt för konventionella och minimalinvasiva procedurer, huvudsakligen inom urologi, gynekologi, kardiovaskulär kirurgi samt allmän och perifer kärlkirurgi.

Läs mer

Traumastem Non-woven - 5 x 10 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Non-woven är mycket anpassningsbar och därför utmärkt för konventionella och minimalinvasiva procedurer, huvudsakligen inom urologi, gynekologi, kardiovaskulär kirurgi samt allmän och perifer kärlkirurgi.

Läs mer

Traumastem Non-woven - 2,5 x 5 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Non-woven är mycket anpassningsbar och därför utmärkt för konventionella och minimalinvasiva procedurer, huvudsakligen inom urologi, gynekologi, kardiovaskulär kirurgi samt allmän och perifer kärlkirurgi.

Läs mer

Traumastem Fibrillar - 10 x 10 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Fibrillar är tillverkad av flerskiktad cellulosaduk. Dess struktur gör det möjligt för kirurgen att mycket enkelt och precist separera ett lager av valfri tjocklek och enkelt justera det till den appliceringsstorlek och tjocklek som behövs, vilket gör produkten idealiskt särskilt för neurokirurgiska användningsområden. Andra användningsområden är t.e.x ortopedi, kardiovaskulär kirurgi, hemorrojdektomi, implantation av vaskulära transplantat, biopsier, operationer i lungorna och andra parenkymatösa organ, gastrokirurgiska resektioner, lever- och gallblåseoperationer, gynekologiska operationer, sköldkörteloch många andra operationer. Traumastem Non-woven består av ett lager cellulosaduk, är kompakt och kan användas särskilt vid endoskopiska operationer. Den kan delas genom att rivas av eller klippas och enkelt justeras till lämplig applikationsstorlek och tjocklek.

Läs mer

Traumastem Fibrillar - 5 x 10 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Fibrillar är tillverkad av flerskiktad cellulosaduk. Dess struktur gör det möjligt för kirurgen att mycket enkelt och precist separera ett lager av valfri tjocklek och enkelt justera det till den appliceringsstorlek och tjocklek som behövs, vilket gör produkten idealiskt särskilt för neurokirurgiska användningsområden. Andra användningsområden är t.e.x ortopedi, kardiovaskulär kirurgi, hemorrojdektomi, implantation av vaskulära transplantat, biopsier, operationer i lungorna och andra parenkymatösa organ, gastrokirurgiska resektioner, lever- och gallblåseoperationer, gynekologiska operationer, sköldkörteloch många andra operationer. Traumastem Non-woven består av ett lager cellulosaduk, är kompakt och kan användas särskilt vid endoskopiska operationer. Den kan delas genom att rivas av eller klippas och enkelt justeras till lämplig applikationsstorlek och tjocklek.

Läs mer

Traumastem Fibrillar - 2,5 x 5 cm

Traumastem FAM används för att stoppa kapillära, venösa och små arteriella blödningar samt för att förhindra blödning i det tidiga postoperativa skedet. Produkten kan användas överallt för att stoppa diffus blödning från resektionsytor såsom parenkymatösa organ, muskler eller definierade kroppshåligheter eller ojämna och svåråtkomliga sårytor. Den kan användas på många olika sätt – som omslag, lager, övertäckning eller för att fylla håligheter. Det breda tillämpningsområdet tillåter användning vid klassisk, laparoskopisk, robotkirurgi och endoskopiska behandlingar.

Traumastem Fibrillar är tillverkad av flerskiktad cellulosaduk. Dess struktur gör det möjligt för kirurgen att mycket enkelt och precist separera ett lager av valfri tjocklek och enkelt justera det till den appliceringsstorlek och tjocklek som behövs, vilket gör produkten idealiskt särskilt för neurokirurgiska användningsområden. Andra användningsområden är t.e.x ortopedi, kardiovaskulär kirurgi, hemorrojdektomi, implantation av vaskulära transplantat, biopsier, operationer i lungorna och andra parenkymatösa organ, gastrokirurgiska resektioner, lever- och gallblåseoperationer, gynekologiska operationer, sköldkörteloch många andra operationer. Traumastem Non-woven består av ett lager cellulosaduk, är kompakt och kan användas särskilt vid endoskopiska operationer. Den kan delas genom att rivas av eller klippas och enkelt justeras till lämplig applikationsstorlek och tjocklek.

Läs mer

Traumastem - 35 x 5 cm

raumastem är en steril, resorberbar, biokompatibel hemostatisk retikel avsedd att stoppa kapillära, venösa och mindre arteriella blödningar. Traumastemger snabb och effektiv lokal hemostas inom 1 till 2 minuter, beroende på typ av operation och blödningens intensitet. Hög absorptionsförmåga samt en stor ytarea med oxiderad naturcellulosa bidrar i hög utsträckning till hemostasprocessen. Efter kontakt med blod förändras den oxiderade cellulosan till en självhäftande gel som förhindrar att trombocyterna spolas ut ur såret, varvid blödningen stoppas snabbare. Den minimerar blodförlust och komplikationer perioperativt och i de tidiga postoperativa faserna, eliminerar riskerna med blodtransfusion, har en signifikant antibakteriell aktivitet, bidrar till att påskynda biokemiska processer och underlättarläkningsprocessen.

Läs mer

Traumastem - 20 x 10 cm

Traumastem är en steril, resorberbar, biokompatibel hemostatisk retikel avsedd att stoppa kapillära, venösa och mindre arteriella blödningar. Traumastem ger snabb och effektiv lokal hemostas inom 1 till 2 minuter, beroende på typ av operation och blödningens intensitet. Hög absorptionsförmåga samt en stor ytarea med oxiderad naturcellulosa bidrar i hög utsträckning till hemostasprocessen. Efter kontakt med blod förändras den oxiderade cellulosan till en självhäftande gel som förhindrar att trombocyterna spolas ut ur såret, varvid blödningen stoppas snabbare. Den minimerar blodförlust och komplikationer perioperativt och i de tidiga postoperativa faserna, eliminerar riskerna med blodtransfusion, har en signifikant antibakteriell aktivitet, bidrar till att påskynda biokemiska processer och underlättarläkningsprocessen.

Läs mer

Traumastem - 7,5 x 5 cm

Traumastem är en steril, resorberbar, biokompatibel hemostatisk retikel avsedd att stoppa kapillära, venösa och mindre arteriella blödningar. Traumastem ger snabb och effektiv lokal hemostas inom 1 till 2 minuter, beroende på typ av operation och blödningens intensitet. Hög absorptionsförmåga samt en stor ytarea med oxiderad naturcellulosa bidrar i hög utsträckning till hemostasprocessen. Efter kontakt med blod förändras den oxiderade cellulosan till en självhäftande gel som förhindrar att trombocyterna spolas ut ur såret, varvid blödningen stoppas snabbare. Den minimerar blodförlust och komplikationer perioperativt och i de tidiga postoperativa faserna, eliminerar riskerna med blodtransfusion, har en signifikant antibakteriell aktivitet, bidrar till att påskynda biokemiska processer och underlättarläkningsprocessen.

Läs mer

Traumastem - 1,5 x 5 cm

Traumastem är en steril, resorberbar, biokompatibel hemostatisk retikel avsedd att stoppa kapillära, venösa och mindre arteriella blödningar. Traumastem ger snabb och effektiv lokal hemostas inom 1 till 2 minuter, beroende på typ av operation och blödningens intensitet. Hög absorptionsförmåga samt en stor ytarea med oxiderad naturcellulosa bidrar i hög utsträckning till hemostasprocessen. Efter kontakt med blod förändras den oxiderade cellulosan till en självhäftande gel som förhindrar att trombocyterna spolas ut ur såret, varvid blödningen stoppas snabbare. Den minimerar blodförlust och komplikationer perioperativt och i de tidiga postoperativa faserna, eliminerar riskerna med blodtransfusion, har en signifikant antibakteriell aktivitet, bidrar till att påskynda biokemiska processer och underlättarläkningsprocessen.

Läs mer